Servis

Ukoliko do kvara uređaja kupljenog putem našeg online Xiaomi storea dođe unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 14 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, molimo da postupite u skladu s uputama našeg Xiaomi ovlaštenog servisa Bijelić Co d.o.o.

Kako bi vam olakšali dostavu neispravnih uređaja u servis i u isto vrijeme uštedili vrijeme, osigurali smo vam uslugu Pickup & Return. Radi se o besplatnoj dostavi od i do kupca prilikom reklamiranja uređaja u jamstvu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate e-mailom na: info@mi.hr.